Kauppaehdot

TAUSTA:
Nämä käyttöehdot sekä kaikki muut tässä mainitut asiakirjat määrittelevät käyttöehdot, joilla voit käyttää tätä verkkosivustoa www.smart-toolgroup.com (”Sivustomme”). Lue nämä ehdot huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne. Sopimuksesi ehtojen noudattamisesta sekä velvollisuutesi katsotaan alkaneeksi vieraillessasi sivustollamme ensimmäistä kertaa. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun on lopetettava sivustomme käyttö välittömästi.

Määritelmät ja tulkinta
Näissä käyttöehdoissa, ellei asiayhteys toisin edellytä, seuraavilla ilmaisuilla on seuraavat merkitykset:
”Sisältö” tarkoittaa mitä tahansa tietokoneelle tallennettavissa olevaa tekstiä, kuvia, ääntä, videota, skriptejä, koodia, ohjelmistoja, tietokantoja ja mitä tahansa muuta informaatiota, joka näkyy sivustollamme tai on osa sitä;
”Järjestelmä” tarkoittaa mitä tahansa online-viestintävälinettä, joka on tarjolla sivustollamme joko nyt tai tulevaisuudessa. Tähän voi sisältyä, mutta ei näihin rajoittuen, yhteydenottolomakkeet, sähköposti ja live-chatti; ja
””Me / Meidän”” tarkoittaa Royd Toolgroup UK Ltd: tä, joka on rekisteröity Englannissa koodin 10345480 alle, ja jonka rekisteröity osoite on Unit 3 Grange Farm Business Center, Woodham Road, Essex, SS11 7QU.

Tietoa meistä
Sivustomme, smart-toolgroup.com, omistaa ja sitä ylläpitää Royd Toolgroup UK Ltd, Englannissa rekisteröity osakeyhtiö, jonka rekisteröity osoite on Unit 3 Grange Farm Business Center, Woodham Road, Essex, SS11 7QU.

Pääsy sivustollemme
Pääsy sivustollemme on maksuton.
Sinun vastuullasi on tehdä kaikki tarvittavat järjestelyt päästäksesi sivustollemme.
Pääsy Sivustollemme on ””sellaisena kuin se on”” ja “kuten käytettävissä””. Voimme muuttaa, keskeyttää tai lopettaa sivustomme (tai sen osan) milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Emme ole vastuussa sinulle millään tavalla, jos sivustomme (tai sen osa) ei ole käytettävissä milloin tahansa ja milloin tahansa.

Immateriaalioikeudet
Kaikki Sivustomme sisältö ja tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, jotka sisältyvät kyseiseen sisältöön, ellei niitä ole erikseen merkitty, kuuluvat Meille. Kaikki sisältö on suojattu sovellettavilla Yhdistyneen kuningaskunnan ja kansainvälisillä teollis- ja tekijänoikeuslaeilla ja -sopimuksilla.
3 lausekkeen alakohdan/kohtien mukaan et saa toistaa, kopioida, levittää, myydä, vuokrata, alilisensoida, säilyttää tai muulla tavoin käyttää uudelleen Sivustomme sisältöä, ellei meille ole nimenomaista kirjallista lupaa.
Sinä voit:
Päästä, katsella ja käyttää sivustoamme web-selaimessa (mukaan lukien muuntyyppisiin ohjelmistoihin tai sovelluksiin rakennettu web-selailu);
Ladata sivustomme (tai sen osia) välimuistiin;
Tulostaa [yksi kopio kaikista] sivuista sivuiltamme;
Ladata otteita sivuiltamme sivuiltamme; ja
Tallentaa sivut sivuiltamme myöhempää ja / tai offline-katselua varten.
Meidän asemamme sivustomme sisällön omistajana ja tekijänä (tai tunnistettujen lisenssinantajien) on aina tuotava esiin.
Et saa käyttää sivustoltamme tallennettuja tai ladattuja sisältöjä kaupallisiin tarkoituksiin hankkimatta ensin meiltä (tai tarvittaessa lisenssinantajiltamme) lisenssiä. Tämä ei estä sivustomme tavanomaista käyttöä, katselua ja käyttöä yleisiin tietotarkoituksiin riippumatta siitä, ovatko käyttäjät yrityksiä tai kuluttajia.

Linkit sivustollemme
Voit linkittää sivustollemme edellyttäen, että:
Teet sen oikeudenmukaisella ja laillisella tavalla;
Et tee niin tavalla, joka ehdottaa minkäänlaista yhdistämistä, hyväksymistä tai hyväksyntää meidän osaltamme, jos sitä ei ole;
Et käytä sivustollamme näkyviä logoja tai tavaramerkkejä ilman nimenomaista kirjallista lupaa meiltä; ja
Et tee niin tavalla, joka on tarkoitettu vahingoittamaan mainettamme tai käyttämään sitä epäoikeudenmukaisesti.
Et saa linkittää mihinkään muuhun sivuun kuin sivustomme kotisivulle, smart-toolgroup.com. Syvä linkittäminen muihin sivuihin edellyttää meidän nimenomaista kirjallista lupaa.
Sivustomme rajaaminen tai upottaminen muille sivustoille ei ole sallittua ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Ota yhteyttä meihin osoitteeseen sales.uk@smart-toolgroup.com.
Et saa linkittää sivustollemme millään muulla sivustolla, jonka sisältö sisältää materiaalia, joka:
on seksuaalista;
on epäselvää, tahallisesti loukkaavaa, vihamielistä tai muuten haitallista;
edistää väkivaltaa;
edistää tai auttaa kaikissa laittoman toiminnan muodoissa;
syrjii tai loukkaa henkilöitä, ryhmiä tai henkilöryhmiä, rotuja, sukupuolia, uskontoja, kansalaisuuksia, vammaisuutta, seksuaalista suuntautumista tai ikää;
on tarkoitettu tai muuten todennäköisesti uhkaa, häiritsee, ärsyttää, huolestuttaa, haittaa, järkyttää tai nolaa toista henkilöä;
on suunniteltu tai muutoin todennäköisesti pettaa toisen henkilön;
on tarkoitettu tai muutoin todennäköisesti loukkaa (tai uhkaa loukata) toisen henkilön yksityisyyttä;
harhaanjohtavasti esiintyä toisena henkilönä tai muulla tavoin väärinilmaisee identiteetin tai yhteytensä tiettyyn henkilöön tavalla, joka lasketaan pettäväksi (ilmeiset parodiat eivät sisälly tähän määritelmään edellyttäen, että ne eivät kuulu mihinkään tämän kohdan 5.4 muihin säännöksiin);
viittaa minkäänlaiseen yhteyteen meihin, jos sitä ei ole;
loukkaa tai auttaa muiden osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja tietokantaoikeudet) rikkomisessa; tai
on tehty rikkomalla mitään kolmannelle osapuolelle velvoittavaa oikeudellista velvollisuutta, mukaan lukien sopimusvelvoitteet ja luottamustehtävät, mutta ei niihin rajoittuen.

Linkit muihin sivustoihin
Linkit muihin sivustoihin voivat kuulua sivustoomme. Ellei nimenomaisesti mainita, nämä sivustot eivät ole meidän valvonnassamme. Emme ota vastuuta kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. Linkin lisääminen toiselle sivustolle sivustollemme on vain tiedoksi eikä se tarkoita itse sivustojen tai niitä hallitsevien hyväksymistä.

Järjestelmän käyttö
Voit käyttää järjestelmäämme milloin tahansa ottaaksesi yhteyttä meihin. Huomaa seuraavat seikat: et saa:
kommunikoida tavalla, joka on epäselvä, tarkoituksellisesti loukkaavaa, vihamielistä tai muuten haitallista;
toimittaa väkivaltaa edistäviä tietoja;
toimittaa tietoja, jotka edistävät tai auttavat laittomassa toiminnassa;
toimittaa tietoja, jotka syrjivät henkilöitä, henkilöryhmiä tai -ryhmiä, tiettyjä rotuja, sukupuolia, uskontoja, kansallisuuksia, vammaisuutta, sukupuolista suuntautumista tai ikää tai ovat millään tavoin niitä loukkaavia;
toimittaa tietoja, jotka ovat tarkoitettu tai muutoin todennäköisesti uhkaavat, ahdistelevat, ärsyttävät, hälyttävät, haittaavat, häiritsevät tai ovat tarkoitettu nolaamaan toista henkilöä;
toimittaa tietoja, jotka ovat tarkoitettu tai muutoin todennäköisesti loukkaavat toista;
toimittaa tietoja, jotka ovat tarkoitettu tai muutoin todennäköisesti loukkaavat (tai uhkaavat loukata) toisen henkilön yksityisyyttä;
harhaanjohtavasti esiintyä toisena henkilönä tai muulla tavoin vääristää henkilöllisyyttäsi tai yhteyttäsi, joka voidaan katsoa tarkoitetuksi harhauttaa;
ilmaista minkäänlaista liittymistä meihin, jos niitä ei ole;
loukka tai auttaisi muiden osapuolten immateriaalioikeuksien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tekijänoikeudet, tavaramerkit ja tietokantaoikeudet) rikkomista; tai
toimittaa tietoja, jotka ovat ristiriidassa kolmannen osapuolen laillisen velvoitteen kanssa, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, sopimusvelvoitteet ja luottamustehtävät.
Voimme seurata kaikkia järjestelmämme avulla tehtyjä viestejä.
Me voimme muuttaa kaikkia tietoja, jotka lähetät meille järjestelmämme kautta, ja lähettämällä meille tietoja luovut moraalisesta oikeudestasi olla tunnistettavissa kyseisen tiedon luojana.
Kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka lähetetään meille joko järjestelmämme kautta tai muuten (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, nimesi ja yhteystietosi), kerätään, käytetään ja säilytetään oikeuksiesi ja tietosuojalain 1998 mukaisten velvoitteiden mukaan, kuten 13 lausekkeessa.
Mikään sivustollamme ei ole neuvo, johon sinun pitäisi täysin luottaa. Sivustollamme oleva materiaali toimitetaan vain yleistä tietoa varten.
Sikäli kuin laki sallii, emme edusta, vakuuta tai takaa, että Sivustomme täyttää vaatimuksesi, että se ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, että se on yhteensopiva kaikkien ohjelmistojen ja laitteiden kanssa tai että se on turvallinen.
Teemme kohtuullisia ponnisteluja varmistaaksemme, että Sivustomme sisältö on valmista, tarkkaa ja ajan tasalla. Emme kuitenkaan tee mitään lupauksia, takaa tai vakuuta (nimenomaisesti tai epäsuorasti), että sisältö olisi valmista, tarkkaa tai ajan tasalla.
Mitään sivustomme osaa ei ole tarkoitettu muodostamaan sopimukseen perustuvaa tarjousta, jonka voi hyväksyä sellaisenaan.
Tavaroita tai palveluita ei myydä Sivustomme kautta, ja Sivustollamme tarjottujen tavaroiden ja / tai palveluiden yksityiskohdat annetaan vain yleistä tietoa varten.
Teemme kohtuullisia ponnisteluja varmistaaksemme, että kaikki sivustollamme esitetyt hinnoittelutiedot ovat oikeat, kun lataamme ne verkkoon. Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja milloin tahansa ja voimme aika ajoin lisätä tai poistaa erikoistarjouksia ja tarjouksia.
Vaikka kaikki kohtuulliset ponnistelut on tehty sen varmistamiseksi, että kaikki meiltä saatavilla olevat tavaroiden ja / tai palveluiden esitykset ja kuvaukset vastaavat käytettävissä olevia tavaroita ja / tai palveluja, pieniä muutoksia tai virheitä voi esiintyä.
Emme esitä, vakuuta tai takaa, että sivustollamme näkyvät tavarat ja / tai palvelut ovat saatavilla meiltä. Ota yhteyttä, jos haluat tiedustella mahdollisten tavaroiden saatavuutta JA / TAI

Meidän vastuumme
Lain sallimissa rajoissa emme ota minkäänlaista vastuuta mistään käyttäjälle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa, sopimuksessa, syntyneet vahingoista (lukuunottaen huolimattomuus) tai lakisääteisten velvollisuuksien rikkomisesta tai muista syistä, jotka johtuvat tai liittyvät Sivustomme käyttöön (tai kyvyttömyydestä käyttää sitä) tai Sivustollamme esiintyvän sisällön käytöstä tai luottamisesta siihen.
Lain sallimissa rajoissa suljemme pois kaiken edustamisen ja takuut (nimenomaiset tai epäsuorat), jotka voivat koskea sivustoamme tai sivustollamme esiintyvää sisältöä.

Jos olet yrityskäyttäjä, emme ota vastuuta voittojen, myynnin, liiketoiminnan tai tulojen menetyksestä; liiketoimintamahdollisuuksien, liikearvon tai maineen menetyksestä; ennakoitujen säästöjen menetyksestä; liiketoiminnan keskeytymisestä; tai epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista.
Käytämme kaikkia kohtuullisia taitoja ja huolenpitoa, jotta sivustomme olisi vapaa viruksista ja muista haittaohjelmista.
Emme ota vastuuta mistään menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu viruksesta tai muusta haittaohjelmasta, hajautetusta palvelunestohyökkäyksestä tai muusta haitallisesta aineistosta tai tapahtumasta, joka voi vaikuttaa haitallisesti laitteistoon, ohjelmistoon, tietoihin tai muuhun materiaaliin, joka aiheutuu Sivustojemme (mukaan lukien minkä tahansa sisällön lataaminen siitä) tai muun sivuston, johon sivustollamme viitataan, käyttämisestä.
Emme ota vastuuta, tapahtumista, jotka johtuvat sivustomme aiheuttamista häiriöistä tai siitä, etteivät ne ole toiminnassa ulkoisista syistä, kuten, mutta ei rajoittuen, ISP-laitteiden vioista, isäntälaitteiden vioista, viestintäverkon vioista, luonnollisista tapahtumista, sotatoimista, laillisista rajoituksista ja sensuurista johtuen.
Mikään näissä käyttöehdoissa ei sulje pois tai rajoita vastuutamme petoksesta tai vilpillisestä väärinkäytöstä, huolimattomuudesta johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta tai muusta vastuusta, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa laissa.
Saadaksesi lisätietoja kuluttajien laillisista oikeuksista, mukaan lukien digitaaliseen sisältöön liittyvät oikeudet, ota yhteyttä paikalliseen kansalaisneuvontatoimistoon tai kauppastandarditoimistoon.

Virukset, haittaohjelmat ja turvallisuus
Käytämme kaikkia kohtuullisia taitoja ja huolenpitoa, jotta sivustomme olisi turvallinen ja vapaa viruksista ja muista haittaohjelmista.
Olet vastuussa laitteistosi, ohjelmistosi, tietojesi ja muun materiaalin suojaamisesta viruksilta, haittaohjelmilta ja muilta internetin tietoturvariskeiltä.
Et saa tarkoituksellisesti tuoda viruksia tai muita haittaohjelmia tai muuta materiaalia, joka on haitallisia tai teknologisesti haitallista sivustollemme tai sen kautta.
Et saa yrittää saada luvatonta pääsyä mihinkään Sivustomme osaan, palvelimeen, johon Sivustomme on tallennettu, tai mihin tahansa muuhun palvelimeen, tietokoneeseen tai tietokantaan, joka on yhteydessä sivustoomme.
Et saa hyökätä sivustollemme palvelunestohyökkäyksen, hajautetun palvelunestohyökkäyksen tai muiden keinojen avulla.
Rikkomalla 10.3–10.5 kohdan määräyksiä saatat tehdä rikoksen vuoden 1990 Tietokoneväärinkäytön lain nojalla. Kaikista tällaisista rikkomuksista ilmoitetaan asianomaisille lainvalvontaviranomaisille, ja teemme täydellistä yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa ilmoittamalla henkilöllisyytesi heille. Oikeutesi käyttää Sivustoamme lopetetaan välittömästi tällaisen rikkomuksen sattuessa.

Hyväksyttävän käytön käytäntö
Sivustoa saa käyttää vain laillisella tavalla. Tarkemmin:
sinun on varmistettava, että noudatat täysin kaikkia paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja ja / tai määräyksiä;
et saa käyttää sivustoamme millään tavalla tai mihin tahansa tarkoitukseen, joka on lainvastaista tai vilpillistä;
Et saa käyttää sivustoamme tietoisesti lähettääksesi, ladataksesi tai muulla tavoin siirtääksesi tietoja/tiedostoja, jotka sisältävät minkäänlaisia viruksia tai muita haittaohjelmia, tai muuta koodia, joka on suunniteltu vahingoittamaan tietokonelaitteistoja, ohjelmistoja tai minkälaisia tahansa tietoja; ja
et saa käyttää sivustoamme millään tavalla tai mihin tahansa tarkoitukseen, joka on tarkoitettu vahingoittamaan ketään henkilöä tai henkilöitä millään tavalla.
Pidätämme oikeuden keskeyttää tai lopettaa pääsyn Sivustollemme, jos olet rikkonut tämän lausekkeen 11 määräyksiä tai muita näiden käyttöehtojen määräyksiä. Erityisesti voimme toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimista:
keskeytettää väliaikaisesti tai pysyvästi oikeutesi sivustollemme pääsyyn;
anna sinulle kirjallisen varoituksen;
ryhtyä oikeudellisiin menettelytapoihin sinua vastaan rikkeestäsi johtuvien mahdollisten ja kaikkien asiaankuuluvien kustannusten korvaamiseksi vahingonkorvausperusteella;
ryhtyä tarvittaessa oikeustoimiin sinua vastaan;
paljastaa tällaiset tiedot lainvalvontaviranomaisille tarpeen mukaan tai niin kuin pidämme kohtuullisen välttämättömänä; ja tai
muut toimet, joita pidämme kohtuullisen asianmukaisina (ja laillisina).
Poistamme täten kaikki ilmaantuvat vastuut, jotka johtuvat toimista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen edellä mainittuihin), joita voimme toteuttaa näiden ehtojen rikkomisen seurauksena.

Tietosuoja ja evästeet
Sivustomme käyttöä säännellään myös evästeiden ja tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti. Nämä käytännöt sisällytetään näihin ehtoihin tässä viittauksessa.

Datan suojelu
Kaikki henkilökohtaiset tiedot, joita voimme kerätä (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, nimesi ja yhteystietosi), kerätään, käytetään ja säilytetään vuoden 1998 tietosuojalain säännösten ja oikeuksiesi sekä tämän lain mukaisten velvoitteiden mukaan.
Voimme käyttää henkilökohtaisia tietojasi:
Vastataksemme kaikkiin viesteihin, jotka lähetät meille;
Emme välitä henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille ilman sinulta etukäteen saatua nimenomaista lupaa tehdä niin.
Viestit meiltä
Jos meillä on yhteystietosi, saatamme aika ajoin lähettää sinulle tärkeitä ilmoituksia sähköpostitse. Tällaiset ilmoitukset voivat liittyä (mutta ei rajoittua) asioihin, joihin kuuluvat muun muassa palvelun muutokset ja näiden ehtojen muutokset.
Emme koskaan lähetä sinulle minkäänlaisia markkinointiviestejä ilman nimenomaista suostumustasi. Jos annat tällaisen suostumuksen, voit kieltäytyä milloin tahansa. Kaikki lähettämämme markkinointiviestit sisältävät irtisanomislinkin. Jos päätät kieltää viestit milloin tahansa, uusien asetusten voimaan astuminen voi kestää jopa 5 työpäivää.
Voit lähettää kysymyksiä tai valituksia, jotka koskevat meitä koskevaa viestintää (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen markkinointiviestit) osoitteeseen sales.uk@smart-toolgroup.com.

Näiden ehtojen muutokset
Voimme muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Tällaiset muutokset tulevat sitoviksi sinulle, kun käytät sivustoamme ensimmäisen kerran muutosten jälkeen. Siksi kannattaa tarkistaa tämä sivu ajoittain.
Mikäli näiden ehtojen nykyinen versio ja kaikki aiemmat versiot ovat ristiriidassa, nykyiset ja voimassa olevat säännökset ovat ensisijaisia, ellei toisin mainita.
Yhteydenotot
Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä meidän järjestelmäämme, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales.uk@smart-toolgroup.com tai käytä jotakin yhteydenottotapaa, joka on esitetty yhteystiedot-sivuillamme.

Laki ja toimivalta
Näitä käyttöehtoja sekä sinun ja meidän välistä suhdetta (joko sopimusta tai muuta) säännellään ja tulkitaan Englannin lainsäädännön mukaisesti. Jos olet kuluttaja, riidat, jotka nousevat esiin liittyen näihin käyttöehtoihin, sinun ja meidän väliseen suhteeseen tai niistä johtuviin tai niihin liittyviin asioihin, (sopimukselliset tai muut) kuuluvat Englannin ja Walesin, Skotlannin tai Pohjois-Irlannin tuomioistuinten toimivaltaan asuinpaikkasi mukaan.
Jos olet yritys, näihin käyttöehtoihin, sinun ja meidän välisiin suhteisiin tai niihin liittyviin asioihin (sopimukseen perustuvat tai muutoin) liittyvät riidat ovat yksinomaan Englannin ja Walesin tuomioistuinten toimivallan alaisia.

×